کارگاه تخصصی

بازاریابی پویا ، تبلیغات هدفمند

محتوای دوره

  • جایگاه تبلیغات در بازاریابی و استراتژی تبلیغات
  • اصول تبلیغات موثر و شناسایی ابزارهای نوین تبلیغات
  • تخصیص منابع و بودجه بندی و روش های محاسبه ثمربخشی در تبلیغات
  • شناسایی جایگاه شرکت و شرح نقاط قوت و ضعف
  • شناسایی رقبا
  • حضور هدفمند در بازار با گردآوری اطلاعات مشتری
  • گزینش ابزارهای بازاریابی برای رسیدن به اهداف
  • بررسی راهکارهای ترویج فروش

مدت دوره

21 ساعت

دوشنبه ها ساعت 20-17

شروع دوره

28 فروردین 1396

استاد مربوطه

حسین طاهری

کارشناس رادیو اقتصاد

14 سال تجربه مشاوره به بیش از 300 شرکت فعال صنعتی و تجاری