مؤسسه فن آوران حکیم با مجوز رسـمی از وزارت علوم ، تحقیقات و فنآوری با سـابقه یک دهـه در برگزاری دوره های آموزشی ، کارگاه ها و سمینارها در زمینه های مختلف مدیریتی می باشد .
ما در این سال ها در ارتباط با بیش از 1000 مدیر اجرایـی و برگزاری بیـش از 100 دوره مدیریتی تخصصــی مسائل و مشکلات و نیازهای آن ها را می دانیم و برای رفـع این نیازها و آشـنایی با به روزتـرین مباحث مدیریتـی راهـکارهایی عملی داریم .
دوره های مدیریتی در فن آوران حکیم با حضور برجسته ترین اساتید کشور و در بالاترین سطح در محیطی مناسب برگزار می گردد.

مزیت های دوره

دکتری مدیریت (PHD in management) به خلق تئوریهای جدید می پردازد در حالیـکه دوره DBA به شیـوه های کاربـردی آن تئـوری در رفع اشکالات و همچنین به هر چه حرفه ای تر شدن فرد در کسب و کار خود توجـه دارد. دانـش پذیـران دوره دکتـری مدیریت راهـبردی کسـب و کـار (DBA) دارای پیشینه های اجرایی و تجارت مدیریتی مختلف هستند. ایجاد و گسترش شبکه ارتباطی دانش پذیران یکی دیگر از مزیت های این دوره می باشد .
این دوره بـگونه ای طراحی شده است که بوسیـله آن، دانش و مـهارت مدیریتـی مدیران به طور چشمگیری توسعه یافته و آنها را قادر می سازد تا نقش های کلیدی راهبری را در زمینه های کاری خود به عهده گیرند.

محتوای دوره

اساتید دوره

شرایط ورود

      مصاحبه و بررسی سوابق کاری و تحصیلی
داشــتن حداقل مدرک کارشناســی ارشــد
گذراندن دوره MBA در مؤسسات معتبرآموزشی

مخاطبان دوره

مدیران و کارآفرینان کشور
مدیران ارشد و میانی سازمانها و شرکت ها
کارشناسان فعال، با انگیزه  و کارآفرین
فارغ التحصیلان مقاطع کارشناسی ارشد مؤسسات آموزش عالی