رزومه دکتر محمود محمدیان

     سوابق تحصيلي:

دکتري مديريت بازرگاني با گرايش بازاريابي از دانشگاه علامه طباطبائي.

 

      زمينه ‏هاي تخصصي

بازاريابي و تبلیغات

 

     مقالات چاپ شده:

کليشه ‏هاي ذهني نادرست در تبليغات، نشريه بين المللي علمي پژوهشي، 1385.

اثر بخشي تبليغات و تبليغات اثربخش، نشريه بين المللي علمي پژوهشي، 1385.

كالبد شكافي عوامل درگير در عرصه تبليغات ايران، مجله مهندسي تبليغات، شماره 2 و 3، 1386.

ريخت شناسي تبليغات سياسي در كشورهاي غربي، مجله توسعه مهندسي بازار، 1386.

 

     كنفرانس ها، سمينارها و همايشها:

نفتا، الگويي براي توسعه، ناشر حرف اول، 1373

تعديل اقتصادي،بحران بدهي در كشورهاي در حال توسعه، ناشر موسسه پژوهشهاي بازرگاني، 1375

 

     کتابهاي تاليفي يا ترجمه شده:

آسيب‏ شناسي صنعت تبليغات در ايران، ناشر حروفيه، 1381

كتاب جامع تبليغات (مقاله اول از ص 7 تا 22)، ناشر انجمن روابط عمومي ايران، 1382

مديريت تبليغات از ديد بازاريابي، (تاليف)، ناشر حروفيه، 1385

مديريت تبليغات، (ترجمه)، ناشر حروفيه، 1385

سبکهاي تبليغاتي، انتشارات رسا، 1386

چاشني‏هاي فروش از ديد بازاريابي، انتشارات ترمه، 1386