19 مرداد
19 مرداد

عکس های سمینار برگزار شده

فضای نمایشگاهی مستقر در سمینار مدیریت عالی تجارت کسب و کار

نقشه راه اقتصادی سال آینده کسب و کارشما چیست؟

ما در موسسه آموزش عالی فنآوران حکیم، در سال گذشته در ارتباط با بیش از 1000 مدیر اجرایی سطح کشور بوده ایم ، نیازهای آنها را می دانیم و مسائل و مشکلاتی را در رابطه با توسعه بازار، افزایش فروش و برندسازی سازمان های خود داشته اند آگاهیم. تلاش ما برپایه ایده ها و تجربیات راهگشای آنها، در رابطه با تدوین و برگزاری این همایش بوده است.

ایده های نوآورانه

هر کسب و کاری برای رشد نیاز به ایده، نوآوری و خلاقیت دارد. شما هم جزو افرادی باشید که در این همایش فرصت دستیابی ایده خلاق کسب و کار را خواهند داشت .

فروش فوق العاده وپایدار

دنیای کسب و کارتغییر کرده است،بازاریابی هم همینطور.دیگر استراتژیهای سابق اثر بخش نیستند.آیابایدبازاریابی رامتوقف نمود؟

از خوب به عالی

از خوب به عالی یعنی زمان آن رسیده که قناعت به موفقیت های کوچک و ناپایدار را کنار بگذارید و به سمت پیشرفت نا محدود بروید.

ماندگاری در فضای کسب و کار

استفاده ازروشهای معمول گذشته باعث پیشرفت سازمانهادرگذرزمان ونابودی آنها میشود.

مدیریت توجه و جذب مشتری

مدیریت توجه افرادیعنی مدیریت ذهن آنها،یعنی شماتعیین کنیدافرادچه چیزی ببینند؟چه چیزی بخواهندو حس کنند؟

حضوربرترین و موفق ترین مدیران بخش دولتی و خصوصی در یک روز

شما هم در جمع مدیران الماسی باشید.

ویدئو ها