جدید ترین دوره ها و همایش ها

همایش های برگزار شده

 

سمینار مدیریت عالی تجارت و کسب و کار

با حضور اساتید ارجمند آقایان:

جناب آقای مسعود صرامی (مدیریت مجموعه اصفهان سیتی سنتر)

-دکتر محمود محمدیان (موضوع سخنرانی: جسارت در بازاریابی)

-استاد حسین طاهری (موضوع سخنرانی : کپی رایتینگ در تبلیغات)

-دکتر احد حیدری (موضوع سخنرانی : فروش سازمانی B2B)

-استاد سعید وفایی (موضوع سخنرانی : مذاکرات تجاری)