خلاصه ای از سوابق پرفسور سید صدر الدین نجاتی گیلانی :

 

1- برنده جایزه سلطنتی انگلستان در مدیریت راهبردی و استراتژی

2- درجه پرفسور تمام سیستمهای اطلاعاتی و مدیریتی و رئیس سابق دانشکده   Management Systems  دانشگاه بورنموث انگلستان

3- درجه پرفسور تمام مدیریت استراتژی وورئیس سابق مرکز مدیریت دانشگاه تی ساید انگلستان

4- پرفسور سید صدرالدین نجاتی گیلانی مؤسس، مدیر عامل و رئیس سابق دانشگاه انگلیسی صحار(Sohar) در کشور عمان

5- یکی از مؤسسین مرکزفن آوری صنعتی و رقابتی در اروپا (بین دانشگاه تی ساید و اتحادیه اروپا)

6- عضو بنیادی انجمن بین المللی SME، عضو بنیادی انجمن بینالمللی علوم مدیریت

7-مشاور تعدادی از شرکت های جهانی و ایرانی در رابطه با مهندسی مجدد سازمانی – تسهیل و ایجاد سرمایه گذاری برای مرکز فن آوری صنعتی و رقابتی

8- سابقه فعالیت های ایشان در ایران در صنایع مختلف تولیدی، خدماتی و سرمایه گذاری های چند رشته ای به شرح زیر می باشد:

  • تدوین و طراحی راهبردها و ساختارهای رقابتی برای هلدینگ ها و شرکتهای زیر مجموعه در تعدادی از بزرگترین شرکتهای هلدینگ سرمایه گذاری ایران و گروههای صنعتی خصوصی و سازمانهای تخصصی مادر
  • طراحی، فرهنگسازی و پیاده سازی برنامه های مهندسی مجدد سازمانی و ایجاد ساختارهای سازمانی مؤثر در شرکتهای بزرگ خصوصی و دولتی ایران
  • مشاوره برای برنامه ریزی و پیاده سازی استراتژی و بهبود کارخانجات تولیدی بزرگ صنعتی
  • توانمند سازی سازمانها و شرکتها برای ورود به بازارهای جهانی
  • طراحی و تدوین برنامه های مدیریت دگرگونی در سازمان و ایجاد فرهنگ رقابتی
  • طراحی و برگزاری دوره های آموزش تخصصی مدیران ارشد و میانی در زمینه های مهارتهای مدیریت، استراتژی ، بازار ، نیروی انسانی و هیئت مدیره حرفه ای
  • طراحی و برگزاری دوره های آموزشی مدیران عامل شرکتهای  SME   در استانهای مختلف کشور