دوره کاربردی حسابداری

مزیت های دوره

  • برگزاری دوره بصورت کاربردی

  • آموزش تخصصی نرم افزار

  • ارائه گواهینامه معتبر از وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری

  • معرفی به بازار کار

محتوای دوره

مفاهیم حسابداری                                                                                         شرکت ها و قوانین تجارت

معادله حسابداری                                                                                          شرکت های تضامنی تاسیس

ثبت فعالیت های حسابداری و دفاتر قانونی                                                 شرکت های تضامنی ورود شریک و خروج شریک

اصلاح حساب و تهیه صورت های مالی                                                        شرکت های تضامنی انحلال و ورشکستگی

استفاده از کاربرگ برای بستن حساب ها و تهیه صورت های مالی              شرکت سهامی سازمان و عملیات

حسابداری بازرگانی                                                                                      شرکت های سهامی و کسر سهام و حقوق

بانک                                                                                                             صاحبان سهام

صندوق و مغایرت بانکی – تنخواه گردان                                                    تقسیم سود بین سهام عادی و ممتاز

حسابهای دریافتنی و اسناد دریافتنی                                                         صورتهای مالی اساسی

حسابهای پرداختنی و اسناد پرداختنی                                                       انحلال شرکت های سهام

دارایی های ثابت و استهلاک (4روش)                                                        فروش اقساطی

موجودی ها و ارزیابی موجودی ها                                                             کالای امانی

قیمت تمام شده کالای فروش رفته                                                             ارزش افزوده

گردش وجوه نقدی                                                                                     شعب داخلی و خارجی

روش قیمت گذاری بر قیمت تمام شده                                                      روش قیمت گذاری بر قیمت فروش

روش قیمت گذاری بر قیمت تمام شده به اضافه درصد اضافه                 شعب داخلی عملیات حسابداری

حسابداری شرکت ها                                                                                  و…

مخاطبان دوره

  • متقاضیان ورود به بازار کار

  • دانشجویان حسابداری

  • علاقه مندان به تحصیل در رشته حسابداری

مدت دوره

130 ساعت