این دوره به والدینی که برای آینده فرزندان خود ارزش قائل هستند توصیه می شود.

استاد :دکتر احمد عابدی

دکترای روانشناسی کودک و عضو هیات علمی دانشگاه

ویژه والدین

زمان برگزاری: پنجشنبه 27 مهرماه 16 الی 19:30

مکان : پل آذر – ابتدای خیابان توحید – تالار فرشچیان

031-36282801