گروه اساتید دپارتمان روانشناسی

بهمن ۱۰, ۱۳۹۷

منصوره بهرامی پور

بهمن ۱۰, ۱۳۹۷

رضا ناظری

دکتر رضا ناظری دکتر رضا ناظری متولد ۱۳۴۷درتهران به دنیا آمد. تحصیلات خود درمقطع کارشناسی وکارشناسی ارشد رادررشته فلسفه غرب ادامه داد.سپس جهت اخذ مدرک دکتری […]
بهمن ۱۰, ۱۳۹۷

مجتبی صدریا

پروفسور مجتبی صدریا پروفسور مجتبی صدریا ، اندیشمند و فیلسوف ایرانی و نظریه پرداز اجتماعی- فرهنگی است. او در سال ۱۳۲۸ در تهران متولد شد، در […]
مهر ۱۵, ۱۳۹۷
دکتر مصطفی تبریزی - دپارتمان روانشناسی فن آوران حکیم

دکتر مصطفی تبریزی

دکتر مصطفی تبریزی دکتر مصطفی تبریزی استاد دپارتمان روانشناسی موسسه آموزش عالی آزاد فن آوران حکیم سوابق تحصیلی: دکتری مشاوره زمینه‌های تخصص: خانواده، کودک و مشاوره […]
مهر ۱۵, ۱۳۹۷
دکتر احمد عابدی - دپارتمان روانشناسی فن آوران حکیم

دکتر احمد عابدی

دکتر احمد عابدی دکترای روانشناسی متخصص خانواده و کودک استاد دپارتمان روانشناسی موسسه آموزش عالی ازاد فن آوران حکیم
فروردین ۲۰, ۱۳۹۷
دکتر نفیسه صالحی دپارتمان روانشناسی موسسه آموزش عالی آزاد فن آوران حکیم

دکتر نفیسه صالحی

دپارتمان روانشناسی: دکتر نفیسه صالحی رزومه دکتر نفیسه صالحی در دپارتمان روانشناسی موسسه آموزش عالی آزاد فن آوران حکیم
فروردین ۲۰, ۱۳۹۷

دکتر علی قربانی

رزومه دکتر علی قربانی استاد دپارتمان روانشناسی فن آوران حکیم
فروردین ۲۰, ۱۳۹۷
دکتر رومینا امیری دپارتمان روانشناسی موسسه آموزش عالی آزاد فن آوران حکیم

دکتر رومینا امیری

دپارتمان روانشناسی: دکتر رومینا امیری رزومه دکتر رومینا امیری در دپارتمان روانشناسی موسسه آموزش عالی آزاد فن آوران حکیم