گروه اساتید دپارتمان مدیریت

دی ۲۵, ۱۳۹۸
محمدرضا شیخ بهایی

محمدرضا شیخ بهایی

اردیبهشت ۹, ۱۳۹۷
دکتر رضا ابراهیم زاده دپارتمان مدیریت آموزش عالی آزاد فن آوران حکیم

دکتر رضا ابراهیم زاده

اردیبهشت ۹, ۱۳۹۷

دکتر محمود محمدیان محمودی تبار

اردیبهشت ۹, ۱۳۹۷
دکتر محمد طالاری دپارتمان مدیریت موسسه آموزش عالی آزاد فن آوران حکیم

دکتر محمد طالاری

اردیبهشت ۱, ۱۳۹۷
محمد حسن ادریس

دکتر محمد حسن ادریس

فروردین ۱۳, ۱۳۹۷

دکتر محمد قربان پور قاز

فروردین ۹, ۱۳۹۷
محبوبه زارعی دپارتمان مدیریت موسسه آموزش عالی ازاد فن آوران حکیم

محبوبه زارعی

فروردین ۹, ۱۳۹۷
حسین طاهری دپارتمان مدیریت موسسه آموزش عالی آزاد فن آوران حکیم

حسین طاهری

فروردین ۹, ۱۳۹۷
سعید وفائی دپارتمان مدیریت موسسه آموزش عالی آزاد فن آوران حکیم

سعید وفائی

فروردین ۹, ۱۳۹۷
استاد پرویز درگی دپارتمان مدیریت موسسه آموزش عالی آزاد فن آوران حکیم

استاد پرویز درگی

فروردین ۵, ۱۳۹۷

دکتر شهروز جانباز

آذر ۲, ۱۳۹۶

دکتر حمید دوازده امامی

آذر ۲, ۱۳۹۶

دکتر محسن سیفی

آبان ۲۲, ۱۳۹۶

پژمان قلی پور

اردیبهشت ۹, ۱۳۹۶
رضا روغنی

رضا روغنی

اردیبهشت ۷, ۱۳۹۶
شهرام شفیعی - دپارتمان مدیریت

شهرام شفیعی