گروه اساتید دپارتمان مدیریت

تیر ۶, ۱۳۹۷
دکتر شهریار شفیعی - دپارتمان مدیریت فن آوران حکیم

دکتر شهریار شفیعی

اردیبهشت ۲۴, ۱۳۹۷
دکتر غلامرضا کاظمی دینان دپارتمان روابط عمومی موسسه آموزش عالی آزاد فن آوران حکیم

دکتر سید غلامرضا کاظمی دینان

اردیبهشت ۹, ۱۳۹۷
دکتر رضا ابراهیم زاده دپارتمان مدیریت آموزش عالی آزاد فن آوران حکیم

دکتر رضا ابراهیم زاده

اردیبهشت ۹, ۱۳۹۷

دکتر محمود محمدیان محمودی تبار

اردیبهشت ۹, ۱۳۹۷
دکتر احد حیدری دپارتمان مدیریت موسسه آموزش عالی آزاد فن آوران حکیم

احد حیدری

اردیبهشت ۹, ۱۳۹۷
دکتر محمد طالاری دپارتمان مدیریت موسسه آموزش عالی آزاد فن آوران حکیم

دکتر محمد طالاری

اردیبهشت ۱, ۱۳۹۷
محمد حسن ادریس

دکتر محمد حسن ادریس

فروردین ۱۳, ۱۳۹۷

دکتر محمد قربان پور قاز

فروردین ۹, ۱۳۹۷
محبوبه زارعی دپارتمان مدیریت موسسه آموزش عالی ازاد فن آوران حکیم

محبوبه زارعی

فروردین ۹, ۱۳۹۷
حسین طاهری دپارتمان مدیریت موسسه آموزش عالی آزاد فن آوران حکیم

حسین طاهری

فروردین ۹, ۱۳۹۷
سعید وفائی دپارتمان مدیریت موسسه آموزش عالی آزاد فن آوران حکیم

سعید وفائی

فروردین ۹, ۱۳۹۷
استاد پرویز درگی دپارتمان مدیریت موسسه آموزش عالی آزاد فن آوران حکیم

استاد پرویز درگی

فروردین ۹, ۱۳۹۷

دکتر میلاد شمعی

فروردین ۹, ۱۳۹۷

مهدی کیخسروی

فروردین ۵, ۱۳۹۷

دکتر شهروز جانباز

فروردین ۵, ۱۳۹۷

علیرضا تراب اقدامی

اردیبهشت ۹, ۱۳۹۶
رضا روغنی

رضا روغنی

اردیبهشت ۷, ۱۳۹۶
شهرام شفیعی - دپارتمان مدیریت

شهرام شفیعی