گروه اساتید دپارتمان حسابداری

مرداد ۲۴, ۱۳۹۷
دکتر محسن ریاضی - دپارتمان حسابداری موسسه آموزش عالی آزاد فن آوران حکیم

محسن ریاضی

رزومه محسن ریاضی دپارتمان حسابداری فن آوران حکیم
تیر ۱۷, ۱۳۹۷
امرالله عابدی

امرالله عابدی

امراله عابدی   سوابق اجرایی: مدرس قوانین امور مالیاتی معاونت امور مالیاتی استان یزد مدیر کل امور مالیاتی استان کرمان عضو شورای امور مالیاتی (سمت فعلی) […]
تیر ۱۳, ۱۳۹۷

عباس مزیکی

رزومه عباس مزیکی استاد دپارتمان حسابداری فن آوران حکیم
تیر ۱۳, ۱۳۹۷
غلامحسین دوانی - دپارتمان حسابداری فن آوران حکیم

غلامحسین دوانی

رزومه غلامحسین دوانی دپارتمان حسابداری فن آوران حکیم
تیر ۶, ۱۳۹۷

دکتر مصطفی دری

رزومه دکتر مصطفی دری استاد دپارتمان حسابداری موسسه آموزش عالی آزاد فن آوران حکیم
تیر ۶, ۱۳۹۷
دکتر احسان کمالی

دکتر احسان کمالی

رزومه دکتر احسان کمالی استاد دپارتمان حسابداری موسسه آموزش عالی آزاد فن آوران حکیم
فروردین ۱۳, ۱۳۹۷

علیرضا رهروی

علیرضا رهروی علیرضا رهروی سوابق تحصیلی و اجرایی ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ – کارشناسی حسابداری – دانشگاه اصفهان – معدل: ۶۲/۱۸ ۱۳۸۹ – حائز امتیاز استعدادهای درخشان […]
فروردین ۱۳, ۱۳۹۷

محمد هادی محسنی

محمد هادی محسنی محمد هادی محسنی بسمه تعالی نام: محمدهادی محسنی                  فرزند: محمدتقی                    به شماره شناسنامه: ۱۶۳۱                     صادره از: سبزوار        […]
فروردین ۱۳, ۱۳۹۷

علیرضا بصیری

رزومه علیرضا بصیری دپارتمان حسابداری فن آوران حکیم