اردیبهشت ۴, ۱۳۹۷

شیوه‌های افزایش توجه و تمرکز در کودکان (کارگاه آموزشی)

فرآیند توجه و تمرکز در کودکان به تکامل سیستم عصبی، حواس و هوش بستگی دارد.
اردیبهشت ۱, ۱۳۹۷
محمد حسن ادریس

دکتر محمد حسن ادریس

فروردین ۵, ۱۳۹۷

دکتر شهروز جانباز

بهمن ۱۹, ۱۳۹۶
کیانوش سیاح

کیانوش سیاح

آذر ۱۱, ۱۳۹۶

محمدرضا مینایی

آذر ۸, ۱۳۹۶
ایمان طاهری

ایمان طاهری

آذر ۸, ۱۳۹۶
حسین چیانی

حسین چیانی

آذر ۸, ۱۳۹۶
احسان نظری

احسان نظری

آبان ۲۲, ۱۳۹۶

پژمان قلی پور