کارگاه آموزشی نقش والدین در اصلاح رفتاری کودکان

از سنین خیلی پایین، بچه‌ها شروع به گفتن و انجام کارهایی می‌کنند که تنها هدفشان آزمودن عکس العمل والدین‌شان است. آنها به دقت نوع عکس العمل و پاسخی را که دریافت می‌کنند می‌سنجند و ارزیابی می‌کنند و از آن اطلاعات استفاده می‌کنند تا برای رسیدن به خواسته‌شان والدین‌شان را مجاب و وادار به انجام کاری مطابق میلشان کنند. در چنین شرایطی چه کار باید بکنید؟ چه تغییراتی در شیوه‌های تربیتی شما، منجر به اصلاح رفتار کودکانتان خواهد شد؟ در این دوره سعی شده با معرفی و آموزش این تکنیک‌ها به والدین به تربیت صحیح هر چه بیشتر کودکان کمک نمود.

مخاطبان:

  • والدین
  • مشاورین
  • دانشجویان روانشناسی
  • مدیران و کارکنان مهدهای کودک و پیش دبستانی‌ها و به طور خاص والدینی که با کودکشان در رابطه با رفتار آنها دچار مشکل هستند.
مخاطبین با گذراندن کارگاه آموزشی "اصلاح مشکلات رفتاری کودکان" مهارت‌های زیر را کسب خواهند کرد:
  • روش‌های افزایش نیرومندی رفتارهای مطلوب موجود
  • روش‌های ایجاد رفتارهای مطلوب تازه
  • روش‌های نگه داری رفتارهای مطلوب
  • روش‌های کاهش و حذف رفتارهای نامطلوب
  • روش‌های رفتاری والدین در برابر نافرمانی و لجبازی، مشکلات خوردن، مشکلات خواب، مشکلات نظافت و دستشویی، مشکلات تحصیلی کودکان