شرکت الکترو محرکه پارسیان

احتراما، شرکت الکترو محرکه پارسیان جهت تکمیل پرسنل خود نیاز به نیرهای آموزش دیده برای ردیف شغل های زیر دارد خواهشمند است اقدامات لازم در این خصوص صورت گیرد:
کارشناس فروش آقا/خانم ( روحیه کار تیمی، با انگیزه، فن بیان قوی و ...)
پیشاپیش از بذل همکاری شما کمال تشکر را دارد
ارسال رزومه به آدرس:
Emparsianjob@gmail.com