شرکت حساب سازان پارسیان

شرکت حساب سازان پارسیان از بین واجدین شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید:
همکاری با واحدهای داخلی شرکت
پاسخ دهی به تماس های دریافتی
روابط عمومی قوی
صبور، توانایی کار تیمی، هدف گرا و با پشتکار
آشنایی با مباحث تولید محتوا
مسلط بر فضای تبلیغات آنلاین
مانیتورینگ روزانه و گزارش دهی فعالیت های مارکتینگ و تبلیغات
شرکت حساب سازان پارسیان