دپارتمان مدیریت:

استاد محمد مهدی ربانی

  • کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه اصفهان
  • مشاور حوزه کسب و کار در سازمانها و شرکتهای مختلف
  • مدرس حوزه علوم مدیریت بازاریابی, کارآفرینی, ارتباطات, انگیزش, مشتری مداری, ویزیتوری و...
  • سخنران سمینارها و کارگاه های آموزشی مختلف
  • مشاور, برنامه‌ریز و برگزارکننده رویدادها و نمایشگاه های داخلی و بین المللی