دپارتمان مدیریت:

دکتر شهریار شفیعی

برخی از تالیفات:

  • کسب و کارهای کوچک چگونه برندشان را به مشتریان معرفی می‌کنند؟، خلاقیت، شماره ۸۶، ص ۵۱-۵۰، اردیبهشت ۱۳۹۵.
  • برندسازی کسب و کارها در شرایط اقتصادی سال ۹۵ چگونه باشد؟، خلاقیت، شماره ۸۵، صص ۳۳-۳۲، فروردین ۱۳۹۵.
  • چگونه برندسازی شخصی را به برند سازمانی انتقال دهیم؟، خلاقیت، شماره ۸۳، ص ۳۹-۳۸، بهمن ۱۳۹۴.
  • برندسازی در کسب و کارهای کوچک و متوسط چگونه باشد؟، خلاقیت، شماره ۸۱، ص ۴۵-۴۴، بهمن ۱۳۹۴.
  • تکنولوژی در خدمت برند، مجله مشتری، شماره یکم، ص ۴۵-۴۴، دی ۱۳۹۴.
  • جایگاه صنعت پوشاک در ایران فردا، شماره یکم، آذر ۱۳۹۴.
  • برند، اتحادیه صنف پوشاک، پیش شماره، تیر ماه ۱۳۹۴.
  • برندسازی شخصی برای کسب و کارها تا کجا باید باشد؟، خلاقیت، شماره ۸۲، ص ۴۵-۴۴، بهمن ۱۳۹۳.
  • Re-assessing of the Brand Personality Scale for Three Brands in Iran’s Market, ۶th Thought Leaders International Conference in Brand Management, Lugano, Switzerland.
  • The Kano Model and the ServQual Scale: An application to Iranian Retail Banking, ۱۱th International Research Seminar in Service Management, La Londe les Maures, France