• مشاور کسب و کار
  • 14سال تجربه مشاوره به بیش از 60 شرکت فعال در زمینه های تولیدی،خدماتی و بازرگانی کشور
  • مدیرعامل گروه مهندسی فراز تدبیر