ارسال درخواست همکاری با ما:


موسسه آموزش عالی آزاد فن اوران حکیم به منظور توسعه فعالیت‌های تخصصی خود در غالب دوره‌های کاربردی در حوزه‌های علوم انسانی با همکاری اساتید مجرب و ایجاد فرصت تدریس در موسسه برای علاقمندان در این مبحث درخواست همکاری را ایجاد نموده است.
این بخش ویژه افرادی است که یا سابقه تدریس داشته باشند یا بر اساس دانش و مهار ت‌های خود در خواست برای تدریس را دارا می‌باشند.
از علاقمندان تقاضا می‌شود فرم دعوت به همکاری را تکمیل نمایند و رزومه خود را ضمیمه فرم تکمیل شده نمایند پس از بررسی‌های مقدماتی با رزومه‌های واجد شرایط اولیه تماس و مراحل بعدی همکاری ابلاغ رسانی می‌شود.