دوره آموزش استانداردهای حسابداری ایران

استانداردهای حسابداری مبنای ارائه صورت های مالی با مقاصد عمومی را فراهم می سازد تا از قابل مقایسه بودن آن با صورت های مالی دوره‌های قبل واحد تجاری و نیز با صورت های مالی سایر واحدهای تجاری اطمینان حاصل شود. این استاندارد، الزامات کلی درباره ارائه صورت های مالی، رهنمودهایی درباره ساختار و حداقل الزامات مربوط به محتوای آنها را تعیین می‌کند. در این دوره استانداردهای مهم بصورت کاملا ملموس و کاربردی ارائه شده است.
اجرای امور مالی و حسابداری در تمامی سازمان‌‌ها و شرکت‌های خصوصی از طریق به کارگیری استقرار استانداردهای حسابداری ایران صورت می‌گیرد. لذا این دوره می‌تواند پاسخگوی نیاز تمام کسانی باشد که در سمت‌های مالی و حسابداری از پایین‌ترین رده شغلی نظیر حسابدار تا بالاترین رده شغلی نظیر مدیران مالی مشغول به فعالیت هستند. این دوره با رویکردی کاربردی و عملی بر مجموعه کامل استانداردهای حسابداری ایران مروری خواهد داشت.
 

سرفصل‌های دوره

content

مروری بر استانداردهای حسابداری ایران

content

مجموعه استانداردهای حسابداری ایران شامل

استاندارد 1 نحوه ارائه صورت‌های مالی
استاندارد 3 درآمد عملیاتی
استاندارد 4 ذخایر، دارایی‌ها و بدهی‌های احتمالی
استاندارد 5 رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه
استاندارد 8 موجودی کالا
استاندارد 10 حسابداری کمک‌های بلاعوض دولت
استاندارد 11 دارایی‌های ثابت
استاندارد 13 مخارج تامین مالی
استاندارد 17 دارایی‌های نامشهود
استاندارد 24 مخارج قبل از بهره‌برداری
استاندارد 28 قراردادهای بیمه
استاندارد 30 سود هر سهم
استاندارد 31 عملیات متوقف‌شده و دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
استاندرد 32 کاهش ارزش دارایی‌ها

مدرس:

  • دکتر سید محمد باقرآبادی
  • دکترای مدیریت مالی
  • عضو هیئت تشخیص صلاحیت حسابداران مالی خبره
  • عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره
  • شما می توانید از مشاوره رایگان کارشناسان ما استفاده نمائید، این فرصت را از دست ندهید!
    [lepopup slug='free-acc-webinar']