بهره برداری مؤثر از تبلیغات برای افزایش سهم بازار

تبلیغات موفق و هدفمند چگونه است؟ آیا می‌دانید چگونه هزینه‌های مختلفی که بابت تبلیغات سازمانتان می‌کنید، بهره برداری لازم را داشته باشد؟

بهره برداری مؤثر از تبلیغات برای افزایش سهم بازار

تبلیغات موفق و هدفمند چگونه است؟ آیا می‌دانید چگونه هزینه‌های مختلفی که بابت تبلیغات سازمانتان می‌کنید، بهره برداری لازم را داشته باشد؟

تبلیغات
center

no-repeat;center top;;

auto

ثبت نام

http://fhakim.ac.ir/product/%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%a4%d8%ab%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7/

center

left

#۴۲۹۷۰۶

#۸۰f72b

۳

محتوا:

icon

h4

انواع رسانه‌های مناسب برای مشاغل مختلف در تبلیغات

icon-check

top

h4

طراحی پیام‌های صحیح تبلیغاتی

icon-check

top

h4

بهره برداری از کلیه ظرفیت‌های تبلیغاتی کسب و کارها

icon-check

top

default

h4

چگونگی تبلیغات در فضای مجازی

icon-check

top

h4

آسیب‌شناسی تبلیغات کسب و کارها

icon-check

top

h4

بررسی رابطه تبلیغات، برندینگ و فروش سازمان‌ها

icon-check

top

پوستر

icon

بهره برداری موثر از تبلیغات پوستر

http://fhakim.ac.ir/wp-content/uploads/2018/04/بهره-برداری-موثر-از-تبلیغات-پوستر.jpg

تصاویر

icon

سخنران

icon

%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%db%8c%d8%a7%d9%86

date

DESC

رویدادهای گذشته

icon

%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%a4%d8%ab%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7

date

DESC

ویدئوها

icon

;c;;

۷۰۰

۴۰۰

;c;;

۷۰۰

۴۰۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *