دوره عالی آموزشی تامین اجتماعی


در قانون تامین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت سازمان تامین اجتماعی تکالیف و تعهداتی برای کارفرمایان در نظر گرفته شده است. در این قوانین و مقررات همچنین خدمات و تعهدات سازمان تامین اجتماعی به بیمه شدگان و مستمری بگیران تحت پوشش به روشنی مشخص شده است.
عدم آگاهی کارفرمایان از این قوانین و مقررات که معمولا این عدم آگاهی با خسارات مالی برای آنها همراه است، باعث بروز مشکلاتی برای کارفرمایان و متعاقب آن ایجاد نارضایتی از سازمان و جوی منفی علیه آن می‌شود. از سوی دیگر بیمه شدگان و مستمری بگیران نیز این عدم آگاهی باعث عدم بهره‌مندی مناسب و حتی محروم شدن آنها از خدمات سازمان تامین اجتماعی می‌شود.

این دوره به منظور آشنائی کارفرمایان، پیمانکاران، مدیران منابع انسانی، مدیران مالی، بیمه‌شدگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی با قوانین، مقررات و فرآیندهای کاری ناظر بر فعالیت این سازمان در حوزه‌های مختلف طراحی شده است تا بسیاری از مشکلات کارفرمایان با سازمان تامین اجتماعی در حوزه‌های مختلف مرتفع گردیده و از بروز خسارات احتمالی که ممکن است بدلیل عدم آگاهی آنها در این زمینه پدید آید جلوگیری نماید.
 
یک دوره با رویکردی بر "تربیت مشاور حرفه‌ای در حوزه قوانین تامین اجتماعی"
با پیچیده‌تر شدن فضای کسب‌وکارهای امروزی حضور یک مشاور متخصص و آگاه به قوانین تامین اجتماعی در کنار مدیران سازمان‌ها و صاحبان مشاغل بیش از پیش احساس می‌شود. مشاوران در حوزه قوانین تامین اجتماعی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی کمک می‌کنند تا با آگاهی کامل به فضای کسب‌وکار قدم نهاده و از بروز خسارات احتمالی که ممکن است بدلیل عدم آگاهی آنها از قوانین تامین اجتماعی پدید آید جلوگیری نماید. سرفصل‌های این دوره به نحوی طراحی شده است که شرکت کنندگان در این دوره می‌توانند نقش یک مشاور در حوزه قوانین تامین اجتماعی را به خوبی ایفا کنند.

چرا دوره عالی تامین اجتماعی در موسسه فن آوران حکیم؟

با توجه به این ضرورت موسسه آموزش عالی آزاد فن آوران حکیم با دعوت از یکی بهترین و برجسته ترین اساتید کشور اقدام به برگزاری این دوره آموزشی نموده است. هدف از این دوره آشنائی کارفرمایان، پیمانکاران، مدیران منابع انسانی، مدیران مالی، بیمه شدگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی و علاقمندان به فعالیت در حوزه مشاوره با قوانین، مقررات و فرآیندهای کاری ناظر بر فعالیت سازمان تامین اجتماعی در حوزه های مختلف می باشد.
همین حالا تصمیم بگیرید...

کسب اطلاعات تکمیلی و ثبت نام


 

اهداف دوره

 • آشنایی مخاطبان با قوانین و مقررات ناظر بر روابط کارفرمایان با سازمان تامین اجتماعی
 • آشنائی مخاطبین با تکالیف و تعهدات کارفرمایان در قبال سازمان تامین اجتماعی
 • آشنایی مخاطبین با انواع بدهی های ایجادی تامین اجتماعی برای کارفرمایان و قوانین و مقررات ناظر بر هر کدام از آنها
 • آشنائی مخاطبین با قوانین و مقررات ناظر بر فرآیند و چگونگی ارتباط پیمانکاران با سازمان تامین اجتماعی
 • آشنائی مخاطبین با قوانین و مقررات ناظر بر قراردادهای پیمانکاری در سازمان تامین اجتماعی
 • آشنائی مخاطبین با بازرسی از دفاتر قانونی و جایگاه آن در روابط کاری سازمان تامین اجتماعی با کارفرمایان
 • آشنایی مخاطبین با فرآیندهای شناسایی بدهی کارفرمایان ، نحوه ابلاغ و وصول آنها از کارفرما
 • آشنایی مخاطبین با نحوه دفاع کارفرمایان به بدهی های ابلاغی تامین اجتماعی
 • آشنایی با تعهدات و خدمات سازمان تامین اجتماعی در حوزه بیمه شدگان و مستمری بگیران

مخاطبان دوره

 • کارفرمایان، مدیران سازمان ها، موسسات و شرکت های دولتی و خصوصی که کارکنان آنها تحت پوشش تامین اجتماعی هستند
 • مدیران و کارشناسان منابع انسانی، مدیران مالی، امور حقوقی و امور قراردادها
 • پیمانکاران و مقاطعه کاران پروژه های عمرانی و غیر عمرانی
 • کارکنان سازمان ها، موسسات، شرکت ها و کارگاههای دولتی و خصوصی که تحت پوشش تامین اجتماعی هستند یا تمایل به تحت پوشش قرار گرفتن این سازمان هستند
 • شاغلین انفرادی که تمایل به تحت پوشش قرار گرفتن در سازمان تامین اجتماعی دارند

سرفصل‌های دوره

مباحث عمومی
جایگاه سازمان تامین اجتماعی در نظام تامین اجتماعی کشور
کانال های ارتباطی کارفرمایان با سازمان تامین اجتماعی
انواع بیمه شده در سازمان تامین اجتماعی و نحوه تحت پوشش قرار گرفتن پیمانکاران ( کارفرمایان )
تکالیف کارفرما در قبال سازمان تامین اجتماعی
انواع بدهی کارفرمایان به سازمان تامین اجتماعی
نحوه ارسال و پرداخت حق بیمه
نحوه ارسال و پرداخت حق بیمه
نحوه تقسیط بدهی کارفرمایان
چگونگی رسیدگی به اعتراض کارفرمایان در سازمان تامین اجتماعی
فرآیند وصول مطالبات سازمان تامین اجتماعی از کارفرمایان
تکالیف کارفرمایان در بازنشسته نمودن بیمه شدگان
نحوه بکارگیری بازنشستگان توسط کارفرمایان
ماخذ کسر حق بیمه ( موارد مشمول کسر حق بیمه )
معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما
بیمه بی‌کاری
مباحث تخصصی مرتبط با کارفرمایی
جایگاه مقوله پیمان ها در قوانین و مقررات تامین اجتماعی
روابط حقوقی در قراردادهای پیمان
مسئولیت کارفرما در پرداخت حق بیمه
پیمانکاران در قوانین و مقررات تامین اجتماعی
پیمانکاران در قوانین و مقررات تامین اجتماعی
طبقه بندی پیمان‌ها بر اساس روش انجام موضوع قرارداد توسط پیمانکار
تشریح بخشنامه‌های مربوط به پیمانکاران
حالات خاص قراردادهای غیر عمرانی و حق بیمه آنها
موارد استثناء از پرداخت حق بیمه پیمان‌ها
بررسی آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص حق بیمه قراردادهای پیمانکاری
مرجع دریافت حق بیمه پیمان‌ها
نحوه اعتراض به حق بیمه پیمان‌ها
ضمانت اجرایی عدم پرداخت حق بیمه پیمان‌ها
ضمانت اجرایی کیفری و حقوقی عدم پرداخت حق بیمه پیمان‌ها
نحوه وصول مطالبات سازمان تامین اجتماعی از پیمانکاران
رویه پرداخت حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری
تکالیف پیمانکاران در خصوص اصول ایمنی و فنی کارگاه
تکالیف و اقدامات پیمانکاران پس از وقوع حادثه یا ابتلا به بیماری
مسئولیت پیمانکار در قبال بروز بیماری حرفه‌ای یا حادثه ناشی از کار
چگونگی بیمه شدن پیمانکار و افراد تحت پوشش
مراحل گرفتن مفاصا حساب شرکت های پیمانکاری از سازمان تامین اجتماعی
آثار صدور مفاصا حساب برای کارفرما، پیمانکار و سازمان تامین اجتماعی
نحوه بازرسی سازمان تامین اجتماعی از کارگاه‌های پیمانکاری
ضمانت‌ها در قراردادهای پیمانکاری
میزان تعهدات کارفرما در خصوص بدهی های پیمانکاران
مباحث تخصصی مرتبط با بازرسی از دفاتر قانونی
جایگاه مقوله بازرسی از دفاتر قانونی در قوانین و مقررات تامین اجتماعی تکالیف کارفرمایان در فرایند بازرسی از دفاتر قانونی انواع بازرسی در سازمان تامین اجتماعی و جایگاه بازرسی از دفاتر قانونی در آن شرکت های مشمول بازرسی از دفاتر قانونی اولویت های بازرسی از دفاتر قانونی دفاتر قانونی و نحوه استفاده از انها در بازرسی از دفاتر قانونی حساب های بیمه خیز در دفاتر قانونی روش های بازرسی از دفاتر قانونی فرآیند بازرسی از دفاتر قانونی
اقلام مشمول کسر حق بیمه در بازرسی از دفاتر قانونی
ماخذ کسب حق بیمه در بازرسی از دفاتر قانونی
جایگاه پیمان ها در بازرسی از دفاتر قانونی
قراردادهای کار و پیمان های انفرادی و جایگاه آن در بازرسی از دفاتر قانونی
دستورالعمل اجرائی قوانین ومقررات بازرسی دفاتر قانونی
نحوه اعتراض کارفرمایان در فرآیند بازرسی از دفاتر قانونی
نحوه وصول مطالبات سازمان در فرآیند بازرسی از دفاتر قانونی

نمونه مدرک

نمونه مدرک دوره تامین اجتماعی