کارگاه آموزشی تربیت جنسی کودک

ورود تکنولوژی‌های ارتباطی و اطلاعاتی به زندگی‌های نوین در سال‌های اخیر، موجی از آگاهی‌ها و اطلاعات درست و نادرست جنسی را در اختیار افراد مختلف قرارداده است. ازسوی دیگر پیچیدگی‌ها و گسترش روابط انسانی در دنیای معاصر، خود راه دیگری شده است تا چرخش اطلاعات میان افراد به سادگی و به سرعت، رو به افزایش رود و در واقع هر گونه اطلاعاتی که از طریق ابزارهای مدرن ارتباطاتی همچون اینترنت و ماهواره به شخص داده می‌شود، به سرعت از طریق افراد به یکدیگر هم منتقل گردد. در این میان آسیب پذیرترین گروه هدف به عنوان مخاطبان این وسایل مدرن رتباطاتی، کودکان و نوجوانان هستند که کمترین آگاهی و پیش زمینه ذهنی قبلی را در مورد مسائل جنسی داشته و خود به خود نیز دارای کنجکاوی‌های جنسی هستند.

چرا این کلاس برای کودکان ضروری است؟

این روزها افراد زیادی در خصوص سوء استفاده جنسی از کودکان صحبت می‌کنند و ما به عنوان والدین از شنیدن این اخبار بسیار متاثر و نگران می‌شویم. شاید سوالات زیادی از خودمان بپرسیم نظیر اینکه آیا برای بچه من هم این اتفاق خواهد افتاد؟ چه کار کنیم که کودک بتواند از خودش مراقبت کند؟ چه آموزش‌هایی به کودک بدهیم؟
بهترین راه این است که به کودکانمان آموزش بدهیم تا بتوانند در برابر سوء استفاده جنسی و یا آسیب‌های احتمالی دیگر از خود مراقبت کنند. در این دوره آموزشی کودکان با بازی، نقاشی و نمایش مراقبت از خود را یاد می‌گیرند و نسبت به آسیب‌های احتمالی که امکان دارد برایشان اتفاق بیفتد آگاه مى‌شوند و براى پیشگیرى از آنها آموزش مى‌بینند.

مخاطبان:

  • والدین
  • مشاورین
  • دانشجویان روانشناسی
  • مدیران و کارکنان مهدهای کودک و پیش دبستانی ها و دبستان ها
مخاطبین با گذراندن کارگاه آموزشی "تربیت جنسی کودکان" مهارت‌های زیر را کسب خواهند کرد:
  • می‌توانند بسیاری از سوالات جنسی کودکان را پاسخ دهند.
  • حد و مرز پاسخ به سوالات جنسی کودکان را تشخیص می‌دهند.
  • یاد می‌گیرند تا چه اندازه باید فرزندشان را از موضوع جنسی آگاه کنند.
  • متوجه می‌شوند که آیا دانستن مسایل جنسی باعث آرامش فرزندشان خواهد شد یا موجب گمراهی او
  • و بسیاری مطالب مفید دیگر

ویدئو