کارگاه آموزشی والدین حرفه‌ای

در دنیای امروز مادران و پدران بچه دار می‌شوند در حالی که (والدین) مهارت‌های فرزند پروری را یاد نگرفته‌اند و فرزندانشان را بر اساس آزمون و خطا و یا چیزهایی که از افراد غیر متخصص یاد گرفته‌اند بزرگ می‌کنند در حالی که بسیاری از ویژگی‌های افرادی که وارد جامعه می‌شوند در کودکی و در ارتباط با والدین شکل می‌گیرد. بزرگترین روانشناسان دوران کودکی و یا بطور مشخص ۵ سال اول زندگی را "دوران طلایی" می‌نامند که در شکل گیری شخصیت فردی و اجتماعی هر شخص از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
ما برای اینکه بدانیم ۳۰ سال آینده چگونه فرزندی داشته باشیم باید از امروز برنامه ریزی کنیم. ما باید بدانیم برای این هدف چه باید بکنیم. بطور مثال باید چه راهکارها و تکنیک‌هایی را در پیش گیریم که فرزندی (و در آینده شخص بالغی) مطمئن و مسئولیت پذیر وارد جامعه شود.

مخاطبان:

 • والدین و به طور خاص والدینی که کودک زیر ۶ سال دارند (برای کودکان ۷ تا ۱۰ سال نیز می‌تواند مفید باشد)
 • مشاورین
 • دانشجویان روانشناسی
 • مدیران و کارکنان مهدهای کودک و پیش دبستانی‌ها و دبستان‌ها
مخاطبین با گذراندن کارگاه آموزشی "کارگاه آموزشی والدین حرفه‌ای" مهارت‌های زیر را کسب خواهند کرد:
 • اهمیت سال‌های اولیه زندگی در رشد شناختی و عاطفی کودکان
 • تکنیک‌های تقویت مهارت‌های زبانی کودکان
 • تکنیک‌های تقویت مهارت‌های شناختی و هوشی کودکان
 • تکنیک‌های تقویت توانایی‌های ادراکی کودکان
 • تکنیک‌های شکوفایی استعداد ریاضی در کودکان
 • تکنیک‌های تقویت توجه در کودکان
 • تکنیک‌های تقویت حافظه در کودکان
 • تکنیک‌های پرورش عزت نفس کودکان