کارگاه آموزشی شیوه‌های افزایش توجه و تمرکز در کودکان

(همراه با رویکردی نوین به کودکان دارای نقص توجه یا بیش فعال)

معمولا جلب توجه کودکان کار ساده‌ای نیست و از آن دشوارتر، حفظ تمرکز آنها در یک موضوع برای انجام یک فعالیت هدفمند است. از جمله مهمترین مسائلی که بچه‌های پیش از دبستان و والدین یا مربیان با آن روبرو هستند، عدم تمرکز و توجه بچه‌ها و تلاش برای افزایش دقت و تمرکز در آنها است لذا رفتارهای سرزده، اعمال بدون فکر، حواس پرتی، بیش فعالی و عدم تمرکز و توجه جزئی از مشکلات قابل توجه در کودکان به حساب می‌آیند.
برای اصلاح رفتار و افزایش توجه و قدرت تمرکز در کودکان راه‌ها و روش‌هایی پیشنهاد شده است که با به کارگیری آنها می‌توان به افزایش دقت و تمرکز در کودکان کمک‌های زیادی کرد. در این دوره سعی شده با آموزش تکنیک‌های کاربردی، تمرکز و توجه کودکان را افزایش دهیم.

مخاطبان:

  • والدین
  • مشاورین
  • دانشجویان روانشناسی
  • مدیران و کارکنان مهدهای کودک و پیش دبستانی ها و دبستان ها و به طور خاص والدینی که فرزند بیش فعال دارند
مخاطبین با گذراندن کارگاه آموزشی " شیوه‌های افزایش توجه و تمرکز در کودکان" مهارت‌های زیر را کسب خواهند کرد:
  • رشد و تحول توجه در کودکان
  • انواع مشکلات توجه در کودکان
  • ارزیابی و تشخیص مشکلات توجه
  • روش‌ها و شیوه‌های تقویت و پرورش توجه در کودکان