ثبت نام دوره DBA حضوری

شناسه محصول: بدون شناسه دسته محصول:

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان

پرداخت

پیش پرداخت, پیش پرداخت شماره 2, پیش پرداخت شماره 3, نقدی