آموزش مدیریت پول توجیبی به کودکان

برای آموزش مدیریت پول توجیبی به فرزندتان و همچنین جلوگیری از شکل گیری درخواست‌ها و توقعات نامناسب کودک در آینده می‌توانید از تکنیک پول توجیبی استفاده کنید:
۱- پول توجیبی از بسیاری از قشقرق‌ها و زیاده‌خواهی‌های کودک جلوگیری می‌کند و به او اعتمادبه‌نفس می‌دهد.
۲- پول توجیبی به پولی گفته می شود که کودک می تواند با آن خرید روزانه (تنقلات) خود را انجام دهد.
۳- پول توجیبی شامل تنبیه نمی شود یعنی برای تنبیه نباید آن را از کودک گرفت.
 
۴- می‌توان از ۴ سالگی برای کودک پول توجیبی در نظر گرفت.
۵ - والدین ابتدا پول تو جیبی را روزانه، سپس هفتگی، بعد هر پانزده روز و در آخر، ابتدای هرماه به کودک پرداخت نمایند.
۶ - هر سال در روز بعد از جشن تولد کودک، این پول را افزایش دهید و از روزانه به هفتگی، پانزده روزه و ماهانه تبدیل نمایید.
۷- کودک این حق را دارد که خود، برای خرج کردن آن پول تصمیم بگیرد، اینکه با آن پول چه بخرد و یا این که اصلاً خرید کند یا آن را در قلک پس‌انداز کند.
 
۸ - اگر پول کودک تمام شد پول بیشتری به او پرداخت نکنید. با این کار چگونگی مدیریت پول را به او خواهید آموخت.
۹- البته می‌توانید گاهی که کودکتان پول بیشتری نیاز دارد ستاره‌های جدول تربیتی او را خریداری کنید و به جای آنها به او پول پرداخت کنید.
۱۰- می‌توانید یک قلک دیگر برای کارهای خیریه تهیه کنید تا کودک از ابتدا با مفهوم کمک به دیگران آشنا شود و حس انسان دوستی در او تقویت شود.