چگونه مشارکت کارمندان را بیشتر کنیم ؟

مشارکت کارمندان به شرایطی گفته می‌شود که در آن کارکنان نسبت به شغلشان مشتاق هستند، چگونه مشارکت کارمندان را بیشتر کنیم ؟
چگونه مشارکت کارمندان را بیشتر کنیم ؟

 

چگونه مشارکت کارمندان را بیشتر کنیم ؟

مشارکت نیروی کاری به شرایطی گفته می‌شود که در آن کارکنان نسبت به شغلشان مشتاق هستند، به سازمان متعهد می‌باشند و به صورت اختیاری در کارشان تلاش می‌ورزند. چگونه مشارکت کارمندان را بیشتر کنیم ؟

 

عناوین مهم این مقاله

 

چرا مشارکت کارمندان اهمیت دارد ؟

مشارکت کارمندان فراتر از بازی‌ها، رخدادها و فعالیت های ویژه است این مشارکت اجرا را هدایت می‌کند.

کارمندانی که در ادراه امور دخیل هستند به کل شرکت نگاه می‌کنند و اهداف آن را زیر نظر می‌گیرند، همچنین سعی دارند به خوبی خود را برای این اهداف آماده سازند این باعث می‌شود تا مهارت تصمیم گیری قوت بگیرد سازمانی که در آن نیروی کاری دخیل است در بازار رقابت پیشتاز است این سازمان قدرت ریکاوری بیشتری بعد از رکود دارند به خوبی خود را برای این اهداف آماده سازند این باعث می‌شود تا مهارت تصمیم گیری قوت بگیرد سازمانی که در آن نیروی کاری دخیل است در بازار  رقابت پیشتاز است این سازمان قدرت ریکاوری بیشتری بعد از رکود دارد. مشارکت یک عامل متمایز بخش در زمینه رشد و نوآوری است. همچنین با بررسی مشارکت می‌توانید نیازهای یک سازمان را بهتر درک کنید فراموش نکنید که نگهداری استعدادهای ناب بسیار دشوارتر از گذشته است و شرکتی که استراتژی‌‍های مشارکت کارمندان را جدی می‌گیرد. این استعدادها را هم حفظ می‌کند و هم با توسعه مهارت‌های آنها وضعیت را بهتر از قبل می‌سازد.

ابتدا می‌توانید به صورت فردی این مشاوره را آغاز کنید و با توسعه آن تدریجاً یک تیم مشاوره به وجود بیاورید.

 

فاکتورهای مشارکت کارمندان

دو فاکتور اصلی وجود دارند که این مشارکت را هدایت می‌کنند این فاکتورها مبتنی بر تحلیل آماری می‌باشند.

مشارکت با سازمان: این نشان می‌دهد که کارمندانی که مشارکت می‌کند چه حسی نسبت به کل سازمان و مدیریت مافوق خود دارند. این فاکتور بر مفاهیمی مثل اعتماد، عدالت، ارزشها و احترام تاکید می‎‌کنند.

مشارکت با مدیر: این مورد کمی خاص‌تر است و نحوه ارتباط کارمندان با مدیر را ارزیابی می‌کند بهتر است بگوئیم ارتباط هر یک از نیروهای کاری با سوپر وایزر مستقیم‌شان بررسی می‌شود. احساس ارزشمند بودن مورد رفتار درست واقع شدن، دریافت بازخورد و راهنمایی و به طور کلی داشتن بیک رابطه قوی کاری بین کارمند و مدیر بر مبنای احترام دو طرفه از موضوعات مطرح در این قسمت است.

 

چطور مشارکت نیروی کار بسنجیم؟

سنجش میزان مشارکت به دلیل تعیین عملکرد، همسانزاس استراتژیک احراز صلاحیت و رضایت مشارکت کنندگان است.

مشارکت می‌تواند در غالب پرسشنامه‌های کوتاه سنجیده شود امّا این پرسشنامه‌ها فاقد جزئیات ضروری هستند. بنابراین نتایج آنها برای طراحی استراتژی‌های آینده مناسب نخواهد بود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *