دپارتمان مدیریت:

حسین طاهری

سوابق اجرایی:

  • مدیر عامل آژانس مهندسی تبلیغات و تحقیقات ۱۲۸ از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۳
  • مدیر اجرایی بیش از ۱۷ سمینار و کنفرانس مطرح و بین المللی در ایران
  • مدیر اجرایی انجمن تبلیغات استان اصفهان از سال ۱۳۹۱
  • عضو شبکه رسمی سخنرانان حرفه ای جهان از سال ۱۳۸۷
  • مشاور اولین جشنواره کارآفرینی استان اصفهان

سوابق مشاوره:

  • مشاور تبلیغات و بازاریابی بیش از ۲۵۰ شرکت پیشرو در عرصه تولید، صنعت، بازرگانی و خدمات
  • از جمله شرکت‌های: روغن موتور موتوسل، گروه مواد غذایی محسن،گروه مواد غذایی میعاد، گروه صنایع گیتی پسند