دپارتمان مدیریت:

دکتر رضا ابراهیم زاده

سوابق تالیفاتی:

  • مدیریت شکایات مشتریان (مفاهیم و روش‌ها)، انتشارات طوبی ، سال انتشار زمستان ۱۳۸۵.
  • مدیریت تغییر و تحول سازمانی (لحظه تحول) در دست چاپ.