دپارتمان مدیریت:

دکتر محمد طالاری

سمینارها:

 • سمینار "فنون و فرامین تفکر استراتژیک"، مدیران سازمان مدیریت و برنامه ریزی
 • سمینار "مدیریت استراتژیک دانش"، مدیران و کارشناسان هلدینگ پرشیان فولاد
 • سمینار "برنامه ریزی استراتژیک"، مدیران شرکت ملی نفت
 • سمینار "مدیریت تحول استراتژیک"، مدیران شرکت انتقال گاز
 • سمینار "استراتژی های مدیریت دانش"، مدیران و کارشناسان پالایشگاه شهید منتظری
 • سمینار "مبانی و اصول مدیریت دانش"، هیات مدیره صنایع زرین خودرو
 • سمینار "مدیریت دانش در عمل"، مدیران شرکت گازسوزان
 • سمینار "مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک"، موسسه تحقیقات صنعتی ایران
 • سمینار " اصول بازاریابی در شرکت‌های نوپا"، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • سمینار "تفکر استراتژیک"، مدیران و کارشناسان شرکت صنایع شیمیایی ایران
 • سمینار "مدیریت دانش شهری"، شهرداران شهرستان‌های اصفهان و حومه
 • سمینار "از خلق ایده تا خلق کسب و کار"، سومین جشنواره حرکت دانشگاه تربیت مدرس

سوابق تالیفاتی

 • چاپ و انتشار بیش از ۲۰ مقاله در مجلات و کنفرانس‌های ملی و بین المللی
 • تالیف کتاب "مدیریت دانش، با رویکردی به بهترین تجارب صنایع هوایی"