دپارتمان مدیریت:

دکتر قربان محمد پورقاز

مقالات چاپ شده:

  • 32 مقاله علمی پژوهشی
  • مقاله برگزیده در یازدهمین جشنواره بین المللی حضرت امام رضا (ع) - مشهد مقدس : استان خراسان رضوی
  • کشورهای اسلامی ISC چاپ مقالات در مجله‌های

کنفرانس‌ها، سمینارها و همایش‌ها:

  • همایش‌های نوین علوم انسانی - تهران: ایران /b>

کتاب‌های تالیفی یا ترجمه شده:

  • مولف 77 جلد کتاب علمی و کاربردی )انتشارات جهاد دانشگاهی و مرکز آموزش تحقیقات صنعتی ایران(