دپارتمان مدیریت:

دکتر محمود محمدیان محمودی تبار

مقالات چاپ شده:

 • کلیشه‌‏های ذهنی نادرست در تبلیغات، نشریه بین المللی علمی پژوهشی، ۱۳۸۵.
 • اثر بخشی تبلیغات و تبلیغات اثربخش، نشریه بین المللی علمی پژوهشی، ۱۳۸۵.
 • کالبد شکافی عوامل درگیر در عرصه تبلیغات ایران، مجله مهندسی تبلیغات، شماره ۲ و ۳، ۱۳۸۶.
 • ریخت شناسی تبلیغات سیاسی در کشورهای غربی، مجله توسعه مهندسی بازار، ۱۳۸۶.

کنفرانس‌ها، سمینارها و همایش‌ها:

 • نفتا، الگویی برای توسعه، ناشر حرف اول، ۱۳۷۳
 • تعدیل اقتصادی، بحران بدهی در کشورهای در حال توسعه، ناشر موسسه پژوهش‌های بازرگانی، ۱۳۷۵

کتاب‌های تالیفی یا ترجمه شده:

 • آسیب‏ شناسی صنعت تبلیغات در ایران، ناشر حروفیه، ۱۳۸۱
 • کتاب جامع تبلیغات (مقاله اول از ص ۷ تا ۲۲)، ناشر انجمن روابط عمومی ایران، ۱۳۸۲
 • مدیریت تبلیغات از دید بازاریابی، (تالیف)، ناشر حروفیه، ۱۳۸۵
 • مدیریت تبلیغات، (ترجمه)، ناشر حروفیه، ۱۳۸۵
 • سبک‌های تبلیغاتی، انتشارات رسا، ۱۳۸۶
 • چاشنی‏‌های فروش از دید بازاریابی، انتشارات ترمه، ۱۳۸۶
 • بازاریابی با دقت بالا - نورومارکتینگ، نشر کلک باران، ۱۳۹۶