دپارتمان روانشناسی:

دکتر نفیسه صالحی

سوابق تالیفاتی:

  • دارای بیش از ۱۰ مقاله بین المللی و داخلی در زمینه روانشناسی
  • مولف کتاب‌هایی در زمینه روانشناسی