دپارتمان مدیریت:

محبوبه زارعی

سوابق تالیفاتی:

  • نگارش کتاب راه اندازی کسب وکار از ایده تا عمل، انتشارات سنا گستر.

سوابق اجرایی:

  • رئیس هیئت مدیره شرکت نوآوران توسعه و تجارت هومان ویرا
  • عضو انجمن سواد رسانه‌ای
  • مدیر دپارتمان تجارت الکترونیک سازمان مدیریت صنعتی استان اصفهان
  • رئیس هیئت مدیره شرکت اندیشه سرای ماکان
  • مدیر فروش شرکت تجارت گستران ماکان

جوایز، تقدیرنامه و گواهینامه

محبوبه زارعی تقدیرنامه چهره های ماندگار
محبوبه زارعی گواهینامه نام نیک برند
محبوبه زارعی گواهینامه چهره ماندگار