محسن ریاضی

محسن ریاضی استاد دپارتمان حسابداری موسسه آموزش عالی آزاد فن آوران حکیم

سوابق تحصیلی :

 • کارشناس اقتصاد نظری از دانشگاه اصفهان (سالهای ۱۳۷۷-۱۳۷۳)،معدل ۷۰/۱۶
 • کارشناس ارشد اقتصاد انرژی و بازاریابی از دانشگاه تهران(سالهای ۱۳۷۹-۱۳۷۷)،معدل ۸۰/۱۶
 • دکتری علوم اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس

سوابق شغلی:

 1. معاون دفتر برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی
 2. رئیس گروه برنامه ریزی وتدوین راهبردهای کلان سازمان تامین اجتماعی
 3. عضوگروه کارشناسی برنامه وبودجه سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی
 4. عضوکمیته برنامه ریزی وتدوین سند برنامه استراتژیک سازمان تامین اجتماعی
 5. نماینده سازمان تامین اجتماعی در کارگروه تدوین برنامه پنجم وزارت کار و امور اجتماعی
 6. عضو گروه منتخب سازمان تامین اجتماعی در دوره آموزشی آکچوئری توسط سازمان بین المللی کار،ILO
 7. کارشناس درجه یک برنامه ریزی وتدوین راهبردهای بیمه ای ودرمان دفتر برنامه ریزی اقتصادی واجتماعی سازمان تامین اجتماعی ،۱۳۸۳تاکنون
 8. کارشناس ارشد اقتصاد دفتربرنامه ریزی معاونت امور استانهای سازمان تامین اجتماعی ، ابتدای سال ۱۳۸۰ تا۱۳۸۳
 9. یک سال فعالیت در واحد پژوهش معاونت سیاسی سازمان صدا و سیما
 10. یک سال فعالیت در واحد اقتصادی مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری
 11. فعالیت در کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت
 12. همکاری با موسسات مختلف پژوهشی کشور در غالب طرح های پژوهشی
 13. مشاور هیات مدیره صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ، عشایر و روستائیان

فعالیت‌های حرفه‌ای:

الف )  تالیف کتاب

 • بازار کار و سازمان تامین اجتماعی  ( بررسی نقش و جایگاه سازمان تامین اجتماعی در بازار کار ) ناشر :  موسسه عالی پزوهش تامین اجتماعی ؛ تهران ۱۳۹۶

ب ) طرح‌های پژوهشی:

 1. مشارکت در طرح پژوهشی؛ روشهای استفاده از سرمایه گذاری خارجی در ایران ، منافع و مضارآن؛ برای کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام
 2. مشارکت در طرح پژوهشی؛ ارزیابی اقتصادی دو خطه کردن راه آهن قم- اراک ؛ برای شرکت قطارهای مسافربری رجاء
 3. راه اندازی پایگاه اطلاعات داده های اقتصادی در مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری
 4. مشارکت در طرح پژوهشی؛ بررسی تاثیرتحولات جمعیتی روستاها بر توسعه پایدار مناطق روستائی؛ برای وزارت جهادکشاورزی
 5. مشارکت در طرح پژوهشی؛ طراحی نظام جامع برنامه ریزی منطقه ای سازمان تامین اجتماعی؛ برای موسسه عالی پژوهش سازمان تامین اجتماعی
 6. مشارکت در طرح پژوهشی؛ مقایسه درجه توسعه یافتگی استانهای کشور ؛ برای موسسه اقتصادی وابسته به ریاست جمهوری
 7. انجام طرح پژوهشی؛ ارزیابی خط لوله باکو-جیهان؛ برای موسسه اقتصادی وابسته به ریاست جمهوری
 8. انجام طرح پژوهشی؛ ارزیابی منابع انرژی دریای خزر و جایگاه ایران در آن؛ برای موسسه اقتصادی وابسته به ریاست جمهوری
 9. انجام طرح پژوهشی ؛ بررسی قراردادهای نفتی در ایران با تاکید برقراردادهای بیع متقابل؛ برای موسسه اقتصادی وابسته به ریاست جمهوری
 10. انجام طرح پژوهشی؛ بررسی شوکهای ناشی از نفتی حاصل از نفت ارزان ونفت گران بر بازار جهانی؛ برای موسسه اقتصادی وابسته به ریاست جمهوری
 11. انجام طرح پژوهشی؛ بررسی شوک چهارم نفتی و تاثیر آن بر بازار جهانی نفت (۲۰۰۰-۱۹۹۷)؛ برای موسسه اقتصادی وابسته به ریاست جمهوری
 12. انجام طرح پژوهشی؛ بررسی منافع حاصل از جایگزینی نفت بجای فرآورده های نفتی؛ برای موسسه اقتصادی وابسته به ریاست جمهوری
 13. مشارکت در طرح پژوهشی؛ سرمایه گذاری خارجی عاملی در جهت توسعه صادراتی ؛ برای دانشگاه تهران
 14. تهیه گزارش: کشوری ایتالیا ، نیجریه و آنگولا برای موسسه مطالعات بین اللملی انرژی
 15. تهیه گزارش؛ بررسی مسائل انرژی سازمان همکاری های اقتصادی  اپک ؛ برای موسسه مطالعات بین  اللمللی انرژی
 16. مشارکت در طرج پژوهشی؛ بررسی ساختار درآمدی شهرداری تهران ؛ برای شهرداری تهران
 17. ‌ مشارکت در طرح پژوهشی ؛ ‌بررسی مالیه عمومی شهرداری تهران ؛ برای شهرداری تهران
 18. ‌ مشارکت در طرح پژوهشی؛ نقش و جایگاه درآمد حاصل از فروش تراکم در درآمدهای شهرداری تهران؛ ‌یرای جهاد دانشگاهی تهران
 19. مشارکت در طرح پژوهشی: طرح نوسازی و بازسازی بافت پیرامون حرم مطهر حضرت رضا ، برای شرکت مسکن سازان خراسان
 20. مشارکت در طرح: بازسازی اقتصادی شهربم
 21. مشارکت در طرح: جامع شهرستان مرودشت
 22. مشارکت در طرح :جامع منطقه البرز جنوبی
 23. مشارکت در طرح پژوهشی: مکان یابی سیلوهای کشور برای موسسه پژوهش های بازرگانی
 24. مجری طرح: بررسی انحراف بوجه در ادارات کل تامین اجتماعی در سازمان تامین اجتماعی
 25. مجری طرح :تعیین نرخ سربه سری و بهینه حق بیمه در مشاغل سخت و زیان اور برای سازمان تامین اجتماعی
 26. مشارکت در طرح جامع مجموعه شهری شیراز(بخش مسکن)
 27. تدوین بخش اقتصادی طرح جامع شهرهای استان اصفهان (جهار شهر طالخونچه ، دیزیچه ، زیبا شهر ، کرکوند)
 28. مشارکت در طرح اصلاحات در بخش مسکن ایران (کارفرما: بانک جهانی )
 29. مشارکت در طرح جامع شهرستانهای استان اصفهان (تدوین بخش اقتصادی)
 30. مجری طرح "بررسی بار مالی قانون نوسازی صنایع بر سازمان تامین اجتماعی و ایجاد اشتغال "
 31. تدوین بخش اقتصادی طرح امایش سرزمین استان مازندران
 32. مجری طرح بررسی مقایسه تطبیقی واگذاری سهام بنگاهها به کارکنان و مدیران و ارائه مدل مطلوب برای ایران ، برای سازمان خصوصی سازی
 33. همکار اصلی طرح مطالعه تطبیقی صندوق های مشابه جهت ایجاد و راهبری مؤثر صندوق توسعه ملی ایران ، برای شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران
 34. همکار اصلی طرح چشم انداز حوزه پوششی نظام رفاه و تامین اجتماعی کشور به تفکیک بیمه ای و حمایتی
 35. همکار اصلی طرح تجزیه و تحلیل فضای کسب و کار داخلی و بین المللی و توسعه سرمایه گذاری خارجی در ایران ( تاکید بر سرمایه گذاری های سازمان تامین اجتماعی )
 36. مجری طرح بررسی تاثیر اجرای بازنشستگی سخت و زیان آور بر منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی برای موسسه عالی پزوهش تامین اجتماعی

ج ) ارائه مقالات در سمینارها:

 1. ارائه مقاله با عنوان "چگونگی شکل گیری صندوق بیمه روستائیان در ایران(روند شکل گیری، مسائل و مشکلات)"، مارس ۲۰۰۷، پنجمین کنفرانس بین المللی ISSA، ورشوی لهستان (Formation trend, problems and challenges)Establishment of the rural insurance fund in Iran
 2. ارائه مقاله با عنوان "پیاده سازی چارچوب میان مدت هزینه ای ([۱]MTEF) به منظور پیوند بین برنامه وبودجه در سازمان تامین اجتماعی"، اولین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی عملیاتی ، تهران فروردین ۱۳۸۶
چاپ مقاله بودجه ریزی در سازمان تامین اجتماعی ، در ویژه نامه مجموعه مقالات اولین کنگره بین المللی  عدالت وتامین اجتماعی ونخستین جشنواره ملی پژوهش تامین اجتماعی ،تهران خرداد۱۳۸۶
 1. ارائه مقاله با عنوان ؛ تامین اجتماعی در برنامه چهارم ؛ در سمینار چالشها و چشم اندازهای توسعه ایران ،۱۳۸۲
 2. ارائه مقاله با عنوان ؛ محاسبه منافع حاصل از جایگزینی گاز طبیعی بجای فرآورده‌های نفتی طی یرنامه های اول تا چهارم توسعه؛ در همایش سیاستها و مدیریت برنامه های رشد و توسعه
 3. ارائه مقاله با عنوان ؛ تامین اجتماعی و اشتغال، در همایش نیم قرن تامین اجتماعی در ایران
 4. ارائه مقاله با عنوان: تامین اجتماعی و رشد اقتصادی، در همایش حقوقی تامین اجتماعی
 5. ارائه مقاله و سخنرانی با عنوان: توسعه لایه های تامین اجتماعی پیش نیاز جهانی شدن، در همایش جایگاه رفاه اجتماعی در توسعه پایدار ،دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی ،۱۳۸۴
 6. ارائه مقاله و سخنرانی با عنوان: ارزیابی اقتصادی و مقایسه تطبیقی بیمه شدگان اجباری، اختیاری و حرف و مشاغل آزاد سازمان تامین اجتماعی از لحاظ تاثیر بر منابع و مصارف سازمان، در سمینار علوم آکچوئری،دانشکده مدیریت علامه طباطبایی،۱۳۸۴
 7. ارائه مقاله و سخنرانی با عنوان: ارزیابی اقتصادی و تعیین نرخ سربه سری حق بیمه در مشاغل سخت و زیان آور سازمان تامین اجتماعی، در سمینار علوم آکچوئری
 8. ارائه مقاله و سخنرانی با عنوان مسائل و مشکلات سازمان تامین اجتماعی با پیمانکاران در سمینار بین المللی نظام پیمانکاری ،سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی ،۱۳۸۴
 9. ارائه مقاله و سخنرانی با عنوان بررسی نظام جذب و نگهداشت نیروی انسانی در سازمان تامین اجتماعی ، اولین همایش بهره وری سازمان تامین اجتماعی،۱۳۸۴
 10. سخنرانی در خصوص دلایل انحراف بودجه در سازمان تامین اجتماعی در غالب کمیته پژوهش های استانی ،۱۳۸۴
 11. ارائه مقاله با عنوان بررسی نقش و جایگاه مقوله رفاه و تامین اجتماعی در دولت آینده در همایش اقتصاد و انتخابات
 12. ارائه مقاله با عنوان "سازمان تامین اجتماعی ورشدوتوسعه اقتصادی" :چاپ درفصلنامه شماره ۱۹ سازمان تامین اجتماعی
 13. ارائه مقاله با عنوان "مطالعه تطبیقی در خصوص نحوه نظارت بر خصوصی سازی در سایر کشورها"،اولین همایش نظارت بر سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در سازمان بازرسی کل کشورتیرماه ۱۳۸۷
 14. ارائه مقاله با عنوان " الزامات نظام تامین اجتماعی در برنامه پنجم توسعه " همایش سراسری برنامه پنجم توسعه اقتصادی ، خرداد ۱۳۸۹
 1. ارایه مقاله با عنوان "  بررسی نقش و جایگاه دولت در صندوق هایبازنشستگی با تاکید بر مقوله بدهی ها  " در  همایش صندوق های بازنشستگی ، تنگناها و راهکارها  ، ابان ۱۳۹۵
 1. ارائه مقاله با عنوان "ارتقای جایگاه بخش بیمه ای در نظام تامین مالی کشور " ، چاپ درمجله تازه های جهان بیمه ، خرداد ۹۲

سوابق تدریس :

تدریس اقتصاد کلان در دانشکده حسابداری دانشگاه پیام نور واحدکرج
درس مالیه عمومی در دانشگاه پیام نور تهران
تدریس ریاضی در دانشگاه اصفهان
تدریس مباحث برنامه ریزی استراتژیک درهمایشها و ادارات کل تامین اجتماعی  استانهای کشور
تدریس درس اقتصاد کلان پیشرفته  برای دوره کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه فیروزکوه
تدریس درس اقتصاد مدیریت برای دوره کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه فیروزکوه
تدریس درس سازمان ها و نهادهای پولی و مالی بین المللی  برای دوره کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه فیروزکوه
تدریس  درس اقتصاد کلان دوره MBA در مجتمع فنی تهران ، واحد کرج
تدریس  درس اقتصاد خرد دوره MBA در مجتمع فنی تهران ، واحد کرج
تدریس درس اقتصاد مدیریت برای دوره کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه پردیس فارابی دانشگاه تهران
تدریس درس بازار پول و سرمایه  برای دوره کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه پردیس فارابی دانشگاه تهران
تدریس درس سازمان های پولی و مالی بین المللی  برای دوره کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه پردیس فارابی دانشگاه تهران
تدریس اقتصاد کلان در دانشگاه پیام نور واحد ورامین
تدریس اقتصاد خرد در دانشگاه پیام نور واحد ورامین
تدریس مالیه عمومی  در دانشگاه پیام نور واحد ورامین
تدریس دوره‌های آموزشی تامین اجتماعی در موسسات اموزشی و سازمان‌ها و ادارت مختلف دولتی و خصوصی  
سوالی دارید؟ در واتساپ با ما گفتگو کنید.
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پشتیبانی که میخواهید با او گفتگو کنید را انتخاب کنید.