دپارتمان روانشناسی:

دکتر منصوره بهرامی پور

سوابق تدریس:

 • آموزش و تربیت متخصصان حوزه کودک و نوجوان
 • آموزش دوره های آزمون های هوشی ، فرزندپروری ، اختلالهای کودکی و نوجوانی ، پرورش هوش ، خلاقیت و استعداد
 • راهنمایی و مشاوره و داوری بیش از 100 مورد پایان نامه
 • مسول فنی اولین مرکز آموزشی اوتیسم در ایران
 • هیات موسس انجمن حمایت از کودکان اوتیسم

سوابق تالیفاتی:

 • دارای بیش از 100 مقاله بین المللی ISI و علمی – پژوهشی در حوزه کودک و نوجوان
 • کودکان نافرمان
 • بازی های ویدیویی و خلاقیت
 • ابعاد اخلاقی زندگی کودکان
 • بازی های دیجیتالی و پرورش خلاقیت در کودکان اوتیسم
 • معماری و اوتیسم
 • مبانی اختلال های گفتار و زبان در کودکان