نحوه شکل گیری مدیران الماسی

طی سال‌ها برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های متعدد در اصفهان و ارتباط با جمع زیادی از مدیران ارشد استان، فقدان یک رویداد بزرگ که بتواند ضمن افزایش دانش مدیران و ارتقای توانمندی آنان در حوزه مدیریت، امکاان ارتباطات گسترده کاری و تجاری را فراهم کند و آنان را از سفرهای پرهزینه و طولانی مدت به تهران یا سایر شهرها جهت حضور در سمینارهای کاربردی بی‌نیاز کند احساس می‌شد؛ این مسئله موسسه فن آوران حکیم را بر آن  داشت که گام اول در راستای تشکیل یک گردهمایی بزرگ از مدیران اصفهان را بر دارد. بدین صورت برگزاری این رویداد تحت عنوان سمینار مدیران الماسی شکل گرفت.

چرا مدیران الماسی؟

در واقع اطلاق نام الماسی به این سمینار با وجه به شکل‌گیری اولیه الماس در زیر زمین و تحت فشار و حرارت زیاد است، که طی یک فرآیند طولانی انجام می‌‍‌شود و پس از آن این کانی ارزشمند طی مراحل تراش به شفافیت و درخشندگی کامل می‌رسد. در شرایط کنونی مدیران طی چالش‌ها و مسائل مختلف حوزه کاری خود به تجارب و دانش ارزشمندی دست می‌یابند. هدف از سمینار مدیران الماسی تربیت مدیران سخت‌کوش، دانش پژوه و ارزشمند است که در کسب‌وکار خود می‌درخشند.

آنچه گذشت....

 

و هم اکنون...

ششمین گردهمایی مدیران الماسی در اصفهان، سیتی سنتر

فن آوران حکیم، در این مرحله گام ششم سمینار مدیران الماسی را بر می دارد.