مرداد ۲۶, ۱۴۰۱

کارگاه آموزشی تخصصی مدیریت روابط عمومی هوشمند و ارتباطات رسانه ای ویژه خبرنگاران

کارگاه آموزشی تخصصی مدیریت روابط عمومی هوشمند و ارتباطات رسانه ای ویژه خبرنگاران برگزار می شود.
مرداد ۲۶, ۱۴۰۱
روابط عمومی

دوره پنجم DBA با گرایش “مدیریت روابط عمومی”، آغاز شد.

پنجمین دوره (Doctor of Business Administration) با گرایش DBA "مدیریت روابط عمومی"، آغاز شد.
مرداد ۵, ۱۴۰۱

فن آوران حکیم حامی نخستین کنفرانس بین المللی «رسانه، ارتباطات و حکمرانی سایبری»

مراسم افتتاحیه نخستین کنفرانس بین المللی «رسانه، ارتباطات و حکمرانی سایبری» روز سه شنبه چهارم مردادماه در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد.
بهمن ۲۸, ۱۳۹۹
دوره مدیریت MBA تبریز

دوره مدیریت DBA بندر ماهشهر

یکی از دغدغه های روز آموزشی، دسترسی به محتوای آموزشی در هرمکان، هر زمان و در کمترین فاصله زمانی می‌باشد. آغاز پذیرش  دوره DBA به صورت مجازی این امکان را برای شرکت کردن هموطنان عزیزمان در دوره مدیریت DBA بندر ماهشهر فراهم نموده است.
بهمن ۲۸, ۱۳۹۹
دوره مدیریت MBA تبریز

دوره مدیریت DBA ابهر

یکی از دغدغه های روز آموزشی، دسترسی به محتوای آموزشی در هرمکان، هر زمان و در کمترین فاصله زمانی می‌باشد. آغاز پذیرش  دوره DBA به صورت مجازی این امکان را برای شرکت کردن هموطنان عزیزمان در دوره مدیریت DBA ابهر فراهم نموده است.
بهمن ۲۸, ۱۳۹۹
دوره مدیریت MBA تبریز

دوره مدیریت DBA خرمدره

یکی از دغدغه های روز آموزشی، دسترسی به محتوای آموزشی در هرمکان، هر زمان و در کمترین فاصله زمانی می‌باشد. آغاز پذیرش  دوره DBA به صورت مجازی این امکان را برای شرکت کردن هموطنان عزیزمان در دوره مدیریت DBA خرمدره فراهم نموده است.
بهمن ۲۸, ۱۳۹۹
دوره مدیریت MBA تبریز

دوره مدیریت DBA قیدار

یکی از دغدغه های روز آموزشی، دسترسی به محتوای آموزشی در هرمکان، هر زمان و در کمترین فاصله زمانی می‌باشد. آغاز پذیرش  دوره DBA به صورت مجازی این امکان را برای شرکت کردن هموطنان عزیزمان در دوره مدیریت DBA قیدار فراهم نموده است.
بهمن ۲۴, ۱۳۹۹
دوره مدیریت MBA تبریز

دوره مدیریت DBA دامغان

یکی از دغدغه های روز آموزشی، دسترسی به محتوای آموزشی در هرمکان، هر زمان و در کمترین فاصله زمانی می‌باشد. آغاز پذیرش  دوره DBA به صورت مجازی این امکان را برای شرکت کردن هموطنان عزیزمان در دوره مدیریت DBA دامغان فراهم نموده است.
بهمن ۲۴, ۱۳۹۹
دوره مدیریت MBA تبریز

دوره مدیریت DBA گرمسار

یکی از دغدغه های روز آموزشی، دسترسی به محتوای آموزشی در هرمکان، هر زمان و در کمترین فاصله زمانی می‌باشد. آغاز پذیرش  دوره DBA به صورت مجازی این امکان را برای شرکت کردن هموطنان عزیزمان در دوره مدیریت DBA گرمسار فراهم نموده است.